ניתתתאנו מספקים אנו מספקים את כל האביזרים הבאים: כולל  עם אפשרות התקנה ע"פ תקן נגישות השרות  :מאחז יד קבוע קיר ,מאחז יד בצורת L,מאחז 

יד מתקפל מנירוסטה ,הגבהות למושב אסלה ,מראות מתכוננות לנכים ועוד...

אביזרים לשם הנגשה כמו לולאות השראה ,מוצרי STEPHEAR,CALLHEAR ועוד.מוךלחםאלטחםלאטםחםטאמצםכד36332עעעעעעעעעיייייייעייליחייחיחחיעעעעיייעעע